De Boekenplank van de SSRP

De Boekenplank is een project van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Waarom

De SSRP gebruikt voor het onderhoud en publicatie van haar website het C(ontent) M(anagement) S(ysteem) Kirra, van iWink in Groningen. Voor het Jaarverslag wordt een onderdeel daarvan gebruikt: “Kirra Reporting”, in een aparte omgeving naast de website. Met deze Reporting software kun je eenvoudig verslagen realiseren en publiceren. Zowel als website als in een druk-klaar PDF-formaat.

De software biedt de mogelijkheid om informatie in beide omgevingen eenvoudig aan elkaar te verbinden (te “linken”). We hebben al een aantal jaren ervaring met ons Jaarverslag, maar gaan het nu ook gebruiken voor uitgebreidere publicaties in boekvorm, met als basis de informatie in het Stamboek.

Eén van de doelstellingen van de SSRP is: Het maken van propaganda voor de ronde en platbodemjachten in zo breed mogelijke zin. Dat doen we natuurlijk al op vele manieren: beurzen, bijeenkomsten en natuurlijk via de website. Het belangrijk onderdeel daarvan is het Stamboek, de Schepenlijst met daaraan gekoppeld alle beschikbare informatie over de schepen en de omgeving waarin ze varen (hebben gevaren).

Veel informatie kan in de website zelf worden opgenomen, gekoppeld aan schepen in het Stamboek. Maar soms is deze informatie zo uitgebreid, dat het overzichtelijker is om het als een apart boek te publiceren. Vooral ook in de situatie waarbij ook een gedrukt (geprint) exemplaar wenselijk is.
Ons Jaarverslag is daar een prachtig voorbeeld van. Eerder werd daarvoor alle informatie verzameld, bewerkt en via een vormgever in een jaarverslag verwerkt, waarna het werd gedrukt en vervolgens naar alle donateurs van de Stichting werd gestuurd. Tegenwoordig lezen alle donateurs het jaarverslag als website via elk formaat scherm en worden er slechts nog een klein aantal exemplaren vanuit de website gedrukt en verstuurd.

In het verleden heeft de SSRP meegewerkt aan veel uitsluitend gedrukte publicaties. Voorbeelden daarvan zijn de Stichtingsmonografieën over diverse onderwerpen en bijv. de monografieën van Vermeer over de Ronde jachten. De kosten daarvan waren hoog. Het samenstellen, vormgeven, drukken en verzenden, vereisten een groot budget.

Digitaal en in druk

In de Boekenplank kunnen dergelijke publicaties nu ook digitaal als website worden opgenomen, met de mogelijkheid om er middels een door het systeem gegenereerde PDF, een kwalitatief goed gedrukt exemplaar van te maken. De basis daarvan wordt gelegd met behulp van de Kirra-software. Het uitgangspunt daarbij is dat er een goed gestructureerde publicatie als een Word-bestand wordt aangeleverd met daarin aangegeven de plaats waar de los aangeleverde illustraties, in drukwerkkwaliteit, in Kirra in boekvorm moeten worden geplaatst.

Het samenstellen van dit digitaal boek gebeurt centraal door de SSRP. Daarbij wordt er ook zorggedragen voor een kwalitatief goede, drukbare PDF. Aan het opnemen van een publicatie in de Boekenplank zijn kosten verbonden, die per publicatie verschillend zijn. Deze zijn afhankelijk van de inhoud. Het drukken van een publicatie wordt extern, door een gerenommeerde drukkerij, verzorgd. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de besteller. Op de website is daarvoor een aanvraagprocedure beschikbaar met alle informatie die voor de betreffende bestelling noodzakelijk is.

De SSRP beoordeelt publicaties voor opname in de Boekenplank. Hieraan worden bepaalde “kwaliteitseisen” gesteld en de publicaties moeten een aanvulling zijn op hetgeen de SSRP al via haar kanalen communiceert. De SSRP kan natuurlijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van de inhoud.

Belangstelling?

Wanneer u belangstelling heeft om mogelijk iets te publiceren in de Boekenplank, kunt u altijd contact opnemen met de SSRP. Dan kunnen we de voorwaarden met u bespreken.

Het eerste boek

Het eerste boek is geschreven door Gerard ten Cate en het is het verhaal van de Lemsteraak 'Wielewaal'. In 2018 is de 'Wielewaal' 93 jaar oud. En …. inderdaad, de mast is krom. Een zoektocht naar ruim 90 jaar geschiedenis van een Lemsteraak.

Het bestellen van een gedrukt exemplaar van een publicatie op de Boekenplank

Wilt u een publicatie van de Boekenplank bestellen?

Het drukken van een publicatie wordt extern, door een gerenommeerde drukkerij, verzorgd. De SSRP heeft geen gedrukte exemplaren op de plank. Na het invullen van het bestelformulier, wordt als de betaling is geregeld, de bestelling bij de drukker geplaatst. Deze drukt de gewenste publicatie volgens de opgegeven specificaties en stuurt deze dan rechtstreeks naar de besteller.

De procedure is simpel:
U bestelt de publicatie door het betreffende bestelformulier in te vullen. Daarbij geeft u naast het afleveradres ook toestemming voor de automatische incasso van de kosten van de publicatie incl. de verzendkosten. De SSRP verzorgt vervolgens de bestelling bij de drukker en u krijgt deze keurig verpakt afgeleverd op het opgegeven adres.
De prijs van een publicatie kan lager zijn als er meerdere exemplaren in dezelfde uitvoering tegelijk worden besteld. De bestelling komt binnen bij de Administratie van de SSRP. Deze kan daarom ook een aantal bestellingen samenvoegen. Daarvan houden we u natuurlijk op de hoogte.

De publicaties op de Boekenplank van de SSRP

Boek over de Lemsteraak 'Wielewaal'

Tijdens de zoektochten van Gerard ten Cate naar informatie over de watersport aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, kwam hij bij herhaling informatie over de Lemsteraak 'Wielewaal' tegen. Een schip dat hij kende, omdat het een paar keer per jaar in zijn dorp in het Zuidlaardervaartje ligt. Ze ligt dan bij de eigenaar voor het huis. Telkens gaf Gerard zijn vondsten aan hem door. Vaak ging dit dan vergezeld met aanvullende vragen, maar bleek het antwoord open te blijven. Er was nog geen antwoord. Eigenaar Jack Alsema suggereerde wel eens dat hij na zijn pensionering op onderzoek uit moest gaan naar oud eigenaren of nazaten ervan. Negentig jaar geschiedenis om uit te zoeken en vast te leggen. Dat is nu gebeurd. Dit wil overigens niet zeggen dat het verhaal nu compleet is, maar Gerard is wel een heel eind op weg gekomen.

Ik wil het boek "Wielewaal" graag bestellen