Overzicht winnaars van de W.H. de Vosprijs van 1958 tot nu

Het overzicht van de prijswinnaars vanaf 1954, de jaartallen en de plaatsen waar de prijs werd uitgereikt

De Prijswinnaars uitgereikt tijdens Reünie in

1958 R. Buisman
1959 A. de Boer
1960 H.B. Halbertsma
1961 C.J.W. van Waning
1962 Commissie Westeinder Zeilwedstrijden
1963 Ir. J. Loeff
1964 Korps Rijkspolitie te Water
1965 P. (Heit) Piersma
1966 Thedo Fruithof
1967 Ds. J. Matzer van Bloois
1968 H. Voordewind
1969 Mw. J. Jansen - van Balen
1970 Mr. H.P. Linthorst Homan
1971 Janus Kok
1972 Dhr. en Mw. Sitzen
1973 Peter Dorleyn
1974 Mw. A. van Foreest - Stoutjesdijk
1975 Dhr. en Mw. Spits - de Rook
1976 Rijkswaterstaat
1977 Jules van Beylen
1978 A.M. Scholtes
1979 Dhr. en Mw. Binkhorst
1980 Familie van Son
1981 Mr. Dr. T. Huitema
1982 Yge Blom
1983 Mr. A. Blussé van Oud-Alblas
1984 H.G. van Slooten
1985 H. de Ruig
1986 Th. H. de Meester
1987 Niet uitgereikt
1988 De Stichters van de SSRP
1989 Jan W. Kooijman
1990 Jan Hofstede
1991 Niet uitgereikt
1992 Jan Brilleman
1993 Scheeps- en Jachtwerf Fa. Stofberg en Zn.
1994 Huub M. van der Weele
1995 dr. Ir. Jaap Vermeer 
1996 Ir. R. van Yperen
1997 W. v.d. Sijp
1998 niet uitgereikt
1999 Zuiderzeemusum
2000 Wolter Huisman
2001 Cees Hos
2002 Wim de Bruijn
2003 Hennie Witteman
2004 Frank Lansen
2005 Martijn Perdijk
2006 Johannes v.d. Meulen
2007 Frans Botman
2008 Jan Zwaneveld
2009 R. Bringmann
2010 Bein Brandsma
2011 Pier Piersma
2012 Stichting de Enterse Zomp
2013 Peter Tolsma
2014 Niet uitgereikt
2015 Peter Schouten
2016 Alexander Vos
2017 Jan Paul Loeff
2018 Harmen Timmerman
2019 Het College van Gedeputeerde Staten van Friesland

Gorkum
Den Helder
Grouw
Kampen
Aalsmeer
Veere
Medemblik
Sloten/Sneek
Monnickendam
Hellevoetsluis
Wanneperveen
Willemstad
Lemmer
Enkhuizen
Zierikzee
Monnickendam
Den Helder
Sneek
Dordrecht
Zoutkamp
Medemblik
St. Annaland
Sneek
Harderwijk
Gorinchem
Willemstad
Harlingen
Leeuwarden
Zierikzee

Middelharnis
Medemblik
Heeg

Warmond
Brielle
Grou
Lemmer
Veere
Muiden

Enkhuizen
Vollenhove
Vlissingen
Den Helder
Giethoorn
Spakenburg
Dordracht
Naarden
Workum
Elburg
Rotterdam
Galamadammen
Stavoren
Amsterdam
Sneek

Broek op Langedijk
Huizen
Ravenstein
Rotterdam
Amsterdam / Sneek

2019 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren
model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een plaquette, die blijvend in het Statenjacht 'Friso' kan worden bevestigd.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2019 tijdens de Voorjaarsbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam uit te reiken aan: 

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIESLAND

Op grond van de volgende overwegingen

 • Een der bekendste ronde jachten van Nederland is de boeier 'Friso', die in Friesland in de vaart is als Statenjacht. Het Statenjacht draagt de naam van de stamvader der Friezen. Met recht, want het is een puur Fries schip. In 1893 gebouwd op een Friese werf in opdracht van Baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin van de provincie Friesland. Deze heeft tot 1937 zorg gedragen voor de boeier. Het schip werd verkocht en later in 1944 werd ze "slachtoffer" van een brand, die bijna het definitieve einde van de 'Friso' betekende. Maar gelukkig ontfermden de Gebr. Kok in Muiden zich over de restanten en zij zorgden er voor dat de 'Friso' in al haar glorie na een aantal jaren een nieuwe eigenaar kreeg.
 • Intussen was de belangstelling voor het ronde jacht sterk toegenomen, mede door de instelling van de Stamboekcommissie voor Friese Ronde Jachten van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek. Dit resulteerde erin dat onder auspiciën van de Kon. Zeilvereniging Oostergoo in 1953 een reünie werd belegd van Friese Ronde Jachten. Bij die reünie keerde het Commissarisjacht voor het eerst sedert jaren weer naar Friesland terug. Van de verzamelde schepen was het de grootste en het trok aller belangstelling.
  Omdat geruchten de ronde deden dat de boeier mogelijk naar het buitenland verkocht zou worden, werd de zogenoemde Boeiercommissie in het leven geroepen, die tot taak kreeg te trachten de 'Friso' weer naar Friesland terug te halen als Statenjacht.
  Dat is nu 65 jaar geleden en de rest van de geschiedenis is wijd en zijd bekend. De 'Friso' werd op 22 mei 1954 aan de provincie geschonken en sindsdien toont deze zich een waardig eigenaar van dit prachtig Fries Erfgoed. Het schip wordt perfect onderhouden en presenteert zich bij vele gelegenheden in Friesland, maar ook daarbuiten. Veel gasten hebben al van haar genoten. Een fraaie vertegenwoordiger en groot ambassadeur van onze nog bestaande vloot van houten Ronde en Platbodemjachten. Dit alles mogelijk gemaakt door een betrokken College van Gedeputeerde Staten van Friesland.

Het Statenjacht is een uniek bezit. Geen andere provincie kan bogen op het bezit van zo'n prachtig schip. De provincie Friesland levert met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis en draagt hiermee zichtbaar bij aan de doelstellingen van het Stamboek en de promotie van de vloot van Ronde en Platbodemjachten. Daarvoor is het bestuur de Provincie zeer erkentelijk en benadrukt op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Amersfoort 29 januari 2019.

Amsterdam, zaterdag 23 maart 2019

De Lemsteraak 'De Onrust' (plaq. 38) voorbeeld voor een zilveren wisselprijs vanaf 1958

De Lemsteraak 'De Onrust'

De in 1915 gebouwde aak ‘De Onrust’, genoemd naar een Zeeuwse zandplaat, is de laatste van een serie van vier aken met vrijwel gelijke afmetingen. Deze aken hadden een zeer goede naam opgebouwd bij jachteigenaren. Het lijnenplan van ‘De Onrust’ stond daarom model bij de bouw van ‘De Groene Draeck’ voor HKH prinses Beatrix. Na de oorlog zijn er meer Lemsteraken gebouwd op basis van de lijnen van deze De Boer-aak, waarbij wel steeds kleine afwijkingen zijn aangebracht, omdat ‘De Groene Draeck’ niet zomaar gekopieerd mag worden.

Historie:
Op 23 december 1914 bestelde de heer W.H. de Vos te Dordrecht een "pleziervaartuig model Lemmerjacht" bij de scheepswerf Firma Gebr. de Boer te Lemmer. Dit schip 'De Onrust' genaamd, werd in 1915 te water gelaten en bleef tot aan zijn dood in 1957 eigendom van de heer de Vos. Het prachtige schip, 15 meter lang, 4.50 meter breed en met een totale zeiloppervlakte van 150m2, was een sieraad van de Nederlandse wateren en in menige wedstrijd een der snelste deelnemers.

Dirk Huizinga schrijft in zijn boek 'Lemsteraken voor de recreatie' over de werf De Boer in Lemmer en haar grote aken:
In 1915 werd de 15 meter lange Onrust geleverd aan W.H. de Vos uit Dordrecht en tenslotte in 1929 een zusterschip van de Trekvogel uit 1913: de Dolfijn, eveneens 17.50 meter lang, voor M. Sanders uit Amsterdam. Uiteindelijk mag ook het prinsessejacht 'De Groene Draeck' uit 1957 beschouwd worden als een ontwerp van De Boer. Wat betreft het lijnenplan is dit jacht eigenlijk een kopie van de 15 meter lange 'De Onrust'.
Het schip is niet meer in Lemmer gebouwd, want Arie de Boer wilde niet voldoen aan de voorwaarden die de opdrachtgever stelde. De bouw van 'De Groene Draeck' werd daarom uitgevoerd door de Amsterdamse Scheepswerf van G. de Vries Lentsch, aan het IJ, waar twintig jaren eerder ook het koninklijk jacht 'Piet Hein' van stapel was gelopen.

De W.H. de Vos-prijs als jaarlijkse wisselprijs vanaf 1958
Deze prijs werd in 1957 aangeboden door de erven van de heer W.H. de Vos ter uitreiking aan diegene die zich naar de mening van het Stichtingsbestuur in een bepaald jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, het behoud van onze traditionele ronde en platbodemjachten. De prijs werd in 1958 voor het eerst uitgereikt.

De prijswinnaars vanaf 1958  zijn verzameld in een oud plakboek. Dit boek hebben we voor het overzicht gedigitaliseerd. Vanaf 2010 zijn de uitreikingen aan de prijswinnaars gepubliceerd op de SSRP-website. Deze pagina's hebben we in dit overzicht overgenomen.

Lees meer

Het originele document van de W.H. de Vos wisselprijs in het plakboek

1958 - De W.H. de Vosprijs voor de eerste keer uitgereikt aan R. Buisman

1959 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan A. de Boer

1960 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan H.B. Halbertsma

1961 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan C.J.W. van Waning

1962 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan de Commissie Westeinder Zeilwedstrijden

1963 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Ir. J. Loeff

1964 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan het Korps Rijkspolitie Te Water

1965 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan (Heit) Pieter Piersma

1966 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Thedo Fruithof

Overlijdensbericht Johannes Hendrik de Vos

1967 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Ds. J. Matzer van Bloois

1968 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Hendrik Voordewind

1969 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Mw. J. Jansen - van Balen

1970 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Mr. H.P. Linthorst Homan

1971 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Janus Kok uit Huizen

1972 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Dhr. en Mw. Sitsen

1973 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Peter Dorleijn

1974 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Mw. A. van Foreest - Stoutjesdijk

1975 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Dhr. en Mw. Spits - de Rook

1976 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Rijkswaterstaat

1977 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan J. van Beylen

1978 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan de heer A.M. Scholtes

1979 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Dhr. en Mw. Binkhorst

1980 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan de familie van Son

De uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan de familie van Son in het SSRP jaarverslag 1980

1981 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Mr. Dr. T. Huitema

De uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan Mr. Dr. T. Huitema in het SSRP jaarverslag 1981

De winterreünie werd het officiële afscheid van Mr. Dr. T. Huitema en de heer H.G. van Slooten.
De huldigingstoespraken vormden het hoogtepunt van deze bijeenkomst, waarvoor de belangstelling van onze vrienden overweldigend groot was. Helaas was het zelfs nodig geweest sommige vrienden teleur te stellen, ook wel door te late aanmelding, maar aan de andere kant was er een duidelijke ruimtelijke beperking.
Het stond echter van tevoren als een paal boven het Friese water, dat het afscheid van beide bestuursleden, in de Friese stad Sneek, waar de Stichting was opgericht, diende te worden gehouden.

Het gebruikelijke diner, ditmaal in het restaurant van het Dolfinarium, gaf de voorzitter de gelegenheid zijn voorganger het ere-bestuurslid Huitema te verrassen met de W.H. de Vos prijs.

1982 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Yge Blom

Tijdens de zomerreünie in Gorichem was de voorzitter in de gelegenheid het besluit kenbaar te maken de W.H. de Vos-prijs voor 1982 toe te kennen aan Yge Blom, omdat deze Friese scheepsbouwer met zijn levenswerk zeer verdienstelijk is geweest voor onze doelstelling.

Yge Blom heeft zijn kwaliteiten als scheepsbouwmeester in de oude zin van het woord ruimschoots bewezen. Nu hij niet meer direct bij het dagelijks gebeuren op zijn werf betrokken is, is er een belangrijke aarzeling bij het bestuur van de Stichting weggenomen.

Yge Blom onderscheidt zich van andere scheepsbouwers op dit terrein, door de persoonlijke stempel, die zijn ambachtelijke en artistieke kundigheden vooral op zijn laatste aken drukte, zodat men reeds van verre het profiel van de Blomaak herkent.

Vanwege het feit, dat hij zelf vroeger bij de visserij gevaren en gezeild heeft, heeft hij een lemsteraak doen ontstaan, welk schip de schoonheid van lijnen paart aan doeltreffende en deskundige bouw, waardoor het aan alle eisen voldoet, welke aan dit soort schepen indertijd gesteld werden. De eerlijke lijnen van de visserman van weleer zijn dan ook duidelijk in schip en tuigage terug te vinden.

De heer Blom heeft modellen gemaakt b.v. van de boeier Sperwer en tevens een model dat thans permanent tentoongesteld is in het Zuiderzeemuseum, voorwaar een duidelijk bewijs van de kwaliteit van de bouwer.

Vele malen heeft de heer Blom op zeer geslaagde wijze tjalken en skûtsjes verbouwd. Hierbij werd vooral het ambachtelijke van de verbouw aangepast aan het lijnenspel, waardoor de oorspronkelijkheid van het schip in ere werd gehouden. Hierna werd begonnen met het bouwen van casco's van schouwen en zijn eigen tjotter en tenslotte werd overgegaan op de bouw van lemsteraak.

Tot het laatst toe werd de vormgeving steeds weer kritisch bekeken, aanpassingen doorgevoerd ter vervolmaking van het product van een steeds kritisch blijvend kunstenaar, die nooit geheel tevreden is over zijn eigen oeuvre, maar heeft gewerkt met de liefde voor het ambacht, met het doorzettingsvermogen, geleerd in de moeilijke jaren en met de gave om een eigen visie om te zetten in een eigen product.

1983 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Mr. A. Blussé van Oud-Alblas

1984 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan H.G. van Slooten

1985 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan H. de Ruig

1986 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Th. H. de Meester

1987 - De W.H. de Vosprijs niet uitgereikt

In het jaar 1987 heeft het bestuur het, gezien de interim periode, wenselijk geacht deze prijs niet toe te kennen, maar in bruikleen te geven aan het Zuiderzee Museum voor de tentoonstelling van zilveren scheepsmodellen ter gelegenheid van de Vaardag 1987 te Enkhuizen.

1988 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan de Stichters van de SSRP

1989 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Jan. W. Kooijman

Uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan Jan W. Kooijman in het Jaarverslag 1989

1990 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Jan Hofstede

Uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan Jan Hofstede in het SSRP Jaarverslag 1992

1991 - De W.H. de Vosprijs niet uitgereikt

Deze prijs werd dit jaar niet toegekend omdat hij uitgereikt zou worden aan Leen Nooteboom, die ons helaas in het voorjaar van 1991 is ontvallen. Het bestuur van de Stichting achtte het onjuist om alsnog iemand anders voor deze prijs te nomineren, omdat de redenen waarom Leen Nooteboom kandidaat was, door zijn overlijden niet waren veranderd.

1992 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Jan Brilleman

Uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan Jan Brilleman in het SSRP Jaarverslag 1992

 

1993 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Scheeps- en Jachtwerf Fa. Stofberg en Zn. in Enkhuizen

Uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan Scheeps- en Jachtwerf Fa. Stofberg en Zn. in Enkhuizen in het SSRP Jaarverslag 1993

1994 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Huub M. van der Weele

Uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan Huub M. van der Weele in het SSRP Jaarverslag 1994

1995 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Dr. Ir. Jaap Vermeer

1996 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Ir. Ruud van Yperen

Uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan Ir. Ruud van Yperen in het SSRP Jaarverslag 1996

1997 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Jaap W.C.M. van der Sijp

De uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan Jaap W.C.M. van der Sijp in het SSRP Jaarverslag 1997

1998 - De W.H. de Vosprijs is dit jaar niet uitgereikt

1999 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

De uitreiking van de W.H. de Vosprijs aan directeur Weeda van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

2000 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Wolter Huisman

De uitreiking van de W.H. de Vosprijs in het SSRP Jaarverslag 2000

2001 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Cees Hos

De uitreiking in het SSRP Jaarverslag 2001

2002 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Wim de Bruijn

Het Jaarverslag van 2002

2003 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Hennie Witteman

Hennie Witteman op de voorpagina van het SSRP Jaarverslag 2002

2004 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Frank Lansen

Het dankwoord van Frank Lansen

2005 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Martijn Perdijk

Beknopte geschiedenis van Martijn Perdijk en zijn tjotter 'Hilda'

2006 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Johannes van der Meulen

Het dankwoord van Johannes van der Meulen

2007 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Frans Botman

Voorzitter Peter Tolsma overhandigt de W.H. de Vosprijs aan Frans Botman

2008 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Jan Zwaneveld

Jan Zwaneveld en het recept van een lekkere kop koffie

2009 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan R. Bringmann

De heer R. Bringmann en zijn vrouw

2010 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Bein Brandsma

De W.H. de Vosprijs 2010 van de SSRP, die wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, is uitgereikt aan Bein Brandsma.
Tijdens de Zomerreünie 2010 in Galamadammen heeft Bein Brandsma de de W.H. de Vosprijs ontvangen.

Deze prijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak ‘de Onrust’ en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

BEIN BRANDSMA

 

Bein Brandsma heeft de prijs gekregen op grond van de volgende overwegingen

 • dat gedurende het 112-jarig bestaan van zijn werf drie opvolgende generaties van het scheepsbouwersgeslacht Brandsma hebben bijgedragen aan de  totstandkoming en restauraties van vele houten ronde en platbodemjachten en dat Bein Brandsma als derde generatie hierin een belangrijke bijdrage heeft geleverd en daarmee de continuïteit van de jachtwerf heeft bestendigd;
 • dat in deze periode vanaf 1974 onder zijn leiding vele belangrijke restauraties hebben plaatsgevonden van Vollenhovense bollen, Boeiers, Friese jachten, Tjotters, Friese zeilschouwen en Staverse jollen;
 • dat in deze periode onder zijn leiding naast diverse andere typen houten schepen, vele ronde en platbodemschepen zoals Friese jachten,  Friese zeilschouwen en ook twee Vollenhovense bollen zijn werf hebben verlaten;
 • dat in deze periode diverse ronde en platbodemschepen als tjalken, Lemsteraken en hoogaarzen op zijn werf zijn ingetimmerd, dan wel van nieuwe rondhouten, zwaarden en roeren voorzien;
 • dat hij in deze periode vele eigenaren van schepen op zijn eigen kundige wijze bij hun voorgenomen restauraties met raad en daad ter zijde heeft gestaan, zodat deze restauraties op historisch verantwoorde wijze konden plaatsvinden;
 • dat hij bij de restauraties en nieuwbouw steeds heeft geprobeerd innovatief en vernieuwend bezig te zijn, met toch een historisch verantwoord resultaat;
 • dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

De Stichting feliciteert Bein Brandsma van harte met deze prijs.

Lees meer

2011 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Pier Piersma

Pier Piersma

Tijdens de Winterreünie 2011 in Stavoren heeft Pier Piersma de de WH-de-Vos-prijs ontvangen. Hij heeft deze prijs ontvangen in het kader van zijn uitermate grote zorg en toewijding, het onderhoud en de instandhouding van de varende houten jachten.

Deze prijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak ‘de Onrust’ en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

PIER PIERSMA

 

Pier Piersma heeft de prijs gekregen op grond van de volgende overwegingen

 • dat gedurende het 40-jarig bestaan van de werf Pier Piersma, Pier als oprichter en eigenaar heeft bijgedragen aan de totstandkoming en restauraties van vele houten ronde en platbodemjachten;
 • dat in deze periode onder zijn leiding een 40-tal nieuwe tjotters, Friese jachten en Staverse jollen zijn werf hebben verlaten;
 • dat in deze periode vanaf 1970 onder zijn leiding vele belangrijke restauraties hebben plaatsgevonden van beeldbepalende houten ronde en platbodemschepen;
 • dat hij in deze periode vele eigenaren van schepen op zijn eigen kundige wijze bij hun voorgenomen restauraties met raad en daad ter zijde heeft gestaan, zodat deze restauraties op historisch verantwoorde wijze konden plaatsvinden;
 • dat hij bij de nieuwbouw en restauraties steeds heeft geprobeerd innovatief en vernieuwend bezig te zijn, met toch een cultuur historisch verantwoord resultaat;
 • dat zijn naam onvoorwaardelijk is verbonden met de houten scheepsbouw in Friesland en hij zich daarvan doorlopend een groot ambassadeur toont;
 • dat hij al vele jaren een ondersteunende thuisbasis biedt aan de Regionale Friese Reünie;
 • dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

De Stichting feliciteert Pier Piersma van harte met deze prijs.

                                                                 Pier Piersma presenteerde zich op vele beurzen

Lees meer

2012 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan de Regionale Stichting Enterse Zomp

Tijdens de Voorjaarsreünie werd de W.H. de Vosprijs 2012 uitgereikt aan de vertegenwoordiger van de Stichting, de heer Gerrit Harbers. Dit omdat het bestuur zich vanaf 1983 bijzonder ingespannen heeft om de geschiedenis van de Enterse zomp onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dat heeft in Enter geleid tot het bouwen van een nieuwe zomp naar voorbeeld van een (gelukkig nog) bestaande tekening die nu al weer 25 jaar in de vaart is.
In 2011 heeft dat uiteindelijk geresulteerd in de opening van een compleet nieuw bezoekerscentrum annex werf, waarop in eigen beheer nogmaals een nieuwe zomp te water is gelaten.

De Regionale Stichting Enterse Zomp

Lees meer

De prijs wordt uitgereikt op grond van de volgende overwegingen

 • dat vanaf 1983 de Regionale Stichting de Enterse Zomp zich heeft ingespannen om de geschiedenis van de Enterse Zomp onder de aandacht te brengen van een breed publiek;
 • dat zij alles wat daarmee samenhangt levend houdt en zoveel mogelijk toont aan onze en komende generaties;
 • nadat de laatste Zomp door een granaat in het openluchtmuseum in Arnhem in 1944 is verwoest, is in opdracht van Stichting in 1986 de 'Regt door Zee', op de werf van Wildeboer in Giethoorn gebouwd en hebben we deze onlangs met plaquettenummer 2154 mogen inschrijven in het Stamboek;
Lees meer
 • dat de Stichting de afgelopen jaren door haar enthousiasme veel vrijwilligers heeft kunnen motiveren en mobiliseren;
 • dat zij in 2009 een compleet nieuwe werf met educatief bezoekerscentrum in Enter hebben geopend;
 • dat in november 2011 op deze werf de volgende nieuwe Zomp te water is gelaten;
 • dat een van haar doelstellingen is om te bereiken dat het historisch scheepstype Enterse Zomp weer regelmatig zichtbaar is op Enter, Regge en Berkel;
 • dat zij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

Het hele verhaal van de Regionale Stichting Enterse Zomp is terug te vinden op hun website www.entersezomp.nl.

Scheepswerf de Enterse Waarf in Enter

2013 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Peter Tolsma

Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de SSRP in het Fries Scheepvaartmuseum werd de W.H. de Vosprijs 2013 uitgereikt aan Peter Tolsma. Dit omdat hij zich vanaf 1997 op allerlei gebieden enorm heeft ingezet voor Stichting en Stamboek. Peter is nu alweer een paar jaar voorzitter van de Criterium Commissie en in die rol heeft hij er de laatste jaren mede voor gezorgd dat alle rumoer rond de bouw van en het wedstrijdvaren met grote Lemsteraken in een rustiger vaarwater is gekomen.

PETER TOLSMA

De prijs wordt uitgereikt op grond van de volgende overwegingen:​​​​​​

De prijs wordt uitgereikt op grond van de volgende overwegingen:

 • Omdat hij al op jonge leeftijd zijn hart aan rond en platbodemjachten heeft verpand;
 • Omdat hij de historische visaak ‘de Hekse’ en daarnaast het iets jongere boatsje ‘Rûzer’ al weer jaren samen met zijn vrouw verzorgt en zeilt;
 • Omdat hij sinds halverwege de jaren-90 al betrokken is bij allerlei activiteiten op het gebied van Ronde- en Platbodemjachten;
 • Omdat Peter Tolsma vanaf 1997 tot 2006 veel werk heeft verzet als vicevoorzitter van de SSRP en het laatste jaar als interim-voorzitter;
 • Omdat hij daarna zitting heeft genomen in de Criterium Commissie en een jaar later ook voorzitter en coördinator is geworden van deze Commissie;
 • Omdat hij in 1997 betrokken is geweest bij de totstandkoming van één van de standaardwerken van Vermeer ‘Tjotters en Boatjes’ en daarna co-auteur is geweest van het daarop volgende standaardwerk ‘de Boeier’;
 • Omdat hij met veel kennis van zaken diverse publicaties, onder andere in de Spiegel der Zeilvaart op zijn naam heeft staan;
 • Omdat hij in 2009 een prachtig boek over het Friese jacht ‘Lytse Bever’ heeft geschreven;
 • Omdat hij er de laatste jaren er mede voor heeft gezorgd dat alle rumoer rond de bouw van en het wedstrijdvaren met grote Lemsteraken in een rustiger vaarwater is gekomen;
 • Omdat hij in het kader daarvan de criteria met betrekking tot het ontwerp en uitvoering van deze schepen in samenspraak met ontwerpers en bouwers behoorlijk heeft aangescherpt;
 • Omdat hij als laatste wapenfeit meegewerkt heeft aan het standaardwerk ‘De Lemsteraak’;
 • Omdat hij met dit alles een bijdrage van niet te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.
Lees meer

Oude opname van de boeier 'De Hekse'

2014 - De W.H. de Vosprijs is dit jaar niet uitgereikt

2015 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Peter Schouten

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2015 tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Broek in Waterland uit te reiken aan: 

PETER SCHOUTEN

 

Op grond van de volgende overwegingen

 • Peter Schouten werkt vanuit de gedachte dat de historie van onze Ronde en Platbodemjachten mede bepalend is, hoe nu om te gaan met restauraties en (ver)nieuwbouw. De basis daarvoor is gelegd rond zijn twaalf jarige leeftijd, tijdens zijn jeugd in de nabijheid van zijn onvergetelijke leermeester Piet Dekker.
 • Omdat traditioneel werken uitstekend bij hem past. Zijn werf ademt die sfeer ook. Zijn uitgangspunt is, dat veel schepen door de jaren heen, heel erg goed hebben bewezen, dat deze met goed onderhoud en vakkundige restauraties tijden kunnen blijven varen.
 • Omdat Peter Schouten op deze manier  al meer dan 30 jaar op zijn eigen werf in Kortenhoef een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van onze Ronde en Platbodemvloot. 
 • Omdat Peter daarnaast op diverse werven in Nederland werkzaamheden aan verschillende scheepstypes uitvoert of heeft uitgevoerd, van Friesland tot Zeeland, waardoor hij zichzelf een breed beeld heeft kunnen vormen van de Nederlandse Ronde en Platbodemvloot;
 • Dat zijn interesse daar niet bij ophoudt en hij ook ontwikkelingen in het buitenland volgt, die weer belangrijk kunnen zijn voor zijn werkzaamheden hier;
 • Peter een grote stempel heeft gedrukt op diverse grote restauraties van Zeeuwse schepen, vooral Hoogaarzen;
 • Dat dit heeft geleid tot zijn huidige opdracht, het samen met een groep vrijwilligers het ‘vernieuwbouwen’ van de laatste Steekhengst in Nederland, de ‘Boreas’, waarvan het bedoeling is dat deze op 16 mei a.s. als herboren te water zal gaan.
 • Omdat Peter met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Werkendam in januari 2015.

Broek op Langedijk, zaterdag 28 maart 2015

Lees meer

2016 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Alexander de Vos

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2016 tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Huizen uit te reiken aan: 

ALEXANDER DE VOS

Op grond van de volgende overwegingen

 • Omdat Alexander de Vos al op jonge leeftijd “besmet” is geraakt met het Ronde en Platbodemvirus;
 • Hij al vanaf 1979 op 13 jarige leeftijd met veel plezier in het schip van zijn ouders de tjotter ’Ideaal’ (1922) zeilt, waarvoor hij in 1993 zelf de zorg overnam; 
 • Hij gaandeweg een heel boekwerk heeft geschreven over de geschiedenis van deze tjotter, wat als voorbeeld kan dienen voor historisch onderzoek van vele andere eigenaren;
 • Dat hij van daaruit een heel archief heeft opgebouwd van historische schepen, waar velen tegenwoordig dankbaar in meedelen;
 • Dat aan zijn “vloot” in 1996 ook de boeier ‘Vivo’ is toegevoegd, waaraan hij intussen al vele uren restauratiewerkzaamheden heeft uitgevoerd;
 • Dat het bij het documenteren en restaureren van deze schepen niet is gebleven: in 2002 heeft Alexander het plan opgevat om een 19de -eeuwse werf te reconstrueren;
 • Dat deze werf, “Klaas Hennepoel in Warmond” in 2014 inderdaad is geopend, waarna de ‘Vivo’ als eerste restauratieobject een plaats heeft gevonden in de nieuwe werfschuur;
 • Dat tijdens de bouw en zeker daarna veel educatieve activiteiten op deze historisch gereconstrueerde werf worden ontplooid, waaraan Alexander zelf ook een grote bijdrage levert;
 • Dat hij intussen ook op andere vlakken niet stil heeft gezeten. Alexander is jaren lid geweest van de restauratiecommissie van de (toen nog) FONV en dat hij in die hoedanigheden alle restauratieprojecten voor de Stichting heeft gevolgd en gedocumenteerd;
 • Dat hij door dit alles een schat aan kennis heeft opgebouwd en deze absoluut niet voor zichzelf houdt. In de presentaties van de Stichting op papier en digitaal staat vaak zijn naam te lezen;
 • Omdat Alexander met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Workum in januari 2016.

Huizen, zaterdag  9 april 2016

Lees meer

De boeier 'Vivo' op een boerenpont voor de werfschuur van de historische scheepswerf "Klaas Hennepoel"

 

2017 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Jan Paul Loeff

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2017 tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Ravenstein uit te reiken aan: 

JAN PAUL LOEFF

Op grond van de volgende overwegingen

 • Omdat Jan Paul Loeff  als zoon van de legendarische Ir. J. Loeff  al op jonge leeftijd “besmet” is geraakt met het Ronde en Platbodemvirus;

 • Hij al vanaf 1981 de zorg op zich heeft genomen van de door Huisman op de Ronduite gebouwde Vollenhovense bol ‘Goetzee’ en zich tot op heden uitstekend van deze zorg kwijt. Overigens is de naam ‘Goetzee’ de familienaam van zijn overgrootmoeder van vaders kant.

 • Dat hij niet schroomt om zelf het gereedschap ter hand te nemen om grote restauraties aan zijn schip uit te voeren.

 • Hij daarover diverse uitvoerige publicaties in onder andere de Spiegel der Zeilvaart op zijn naam heeft staan, die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor vele andere eigenaren;

 • Dat hij een heel archief van zijn vader, oud-hoofdredacteur van de “Waterkampioen” in bezit heeft, waarop we als SSRP, bij het samenstellen van publicaties, nooit tevergeefs een beroep doen;

 • Dat door zijn betrokkenheid bij de Vereniging van Eigenaren van Houten Huismanjachten ook andere eigenaren deelgenoot maakt van zijn ontdekkingen, observaties en ervaringen.

 • Dat hij door dit alles een schat aan kennis heeft opgebouwd en deze absoluut niet voor zichzelf houdt. 

Jan Paul heeft met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis geleverd en draagt nog steeds bij aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Wageningen 13 december 2016.

Ravenstein, zaterdag  25 maart 2017

Lees meer

Ansichtkaart, uitgegeven door vader Jan Loeff

2018 - De W.H. de Vosprijs uitgereikt aan Harmen Timmerman

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2018 tijdens de Winterbijeenkomst in Rotterdam uit te reiken aan: 

HARMEN TIMMERMAN

​​​​​​​Op grond van de volgende overwegingen

 • Zo'n kleine twintig jaar geleden had orgelbouwer Evert Jan Timmerman, uit Ommen een droom. Hij wilde een eigen zeilboot bouwen. Met zoon Harmen, werkzaam in de bouw en woonachtig in Epe, begon hij aan dit project.
  De keus viel uiteindelijk op het bouwen van een boeier. Met medewerking van het Zuiderzeemuseum werd een nauwkeurige ontwerptekening gemaakt op basis van de boeier ‘Sperwer’, een kunstwerk van Eeltje Holtrop van der Zee, gebouwd in 1886. De te bouwen boeier werd een meter korter om werk te besparen. 
  Er werden 2 stammen eikenhout uitgezocht in het Laarbos bij Ommen en het hout is een aantal jaren natuurlijk gedroogd. Eind september 2001 werd de kiel gelegd en startte de bouw.
  Alle werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd. Nagenoeg alle onderdelen van het schip en het beslag hebben ze zelf gemaakt. Dat vader en zoon trots waren op hun werk mag blijken uit het feit, dat veel van hun resultaten eerst een tijdje thuis op de schoorsteenmantel hebben gestaan, om er op die manier extra van te kunnen genieten.
  Drie jaar voor de geplande tewaterlating overleed vader Timmerman plotseling. Een reden voor zoon Harmen om nog gedrevener de eindstreep te halen. Die werd in 2017 in Epe gehaald. De boeier was daar intussen voor de afbouw naartoe verhuisd. Bijna twintig jaar na de eerste plannen!
  In 2017 is de ‘Uiltje’ zoals de boeier is genoemd, in Elburg te water gelaten. Mede dankzij  de hulp van zijn goede vriend Eke van der Zee en goede adviezen en prachtige zeilgarderobe van zeilmaker Jan de Boer uit Akkrum, is het een prachtig zeilende boeier geworden. Ze is met plaquettenummer 2277 ingeschreven in het Stamboek.
  Een sieraad voor onze vloot van Ronde en Platbodemjachten, mede ter nagedachtenis aan grote scheepsbouwers uit het verleden.

Harmen heeft met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis geleverd en draagt met zijn prachtige, zelfgebouwde boeier bij aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Maarn 19 september 2017.

Rotterdam, zaterdag 10 maart 2018

Lees meer

De boeier 'Uiltje' onder zeil

Foto Waterkampioen 03-2018, Richard de Jonge