Op grond van de volgende overwegingen

  • Een der bekendste ronde jachten van Nederland is de boeier 'Friso', die in Friesland in de vaart is als Statenjacht. Het Statenjacht draagt de naam van de stamvader der Friezen. Met recht, want het is een puur Fries schip. In 1893 gebouwd op een Friese werf in opdracht van Baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin van de provincie Friesland. Deze heeft tot 1937 zorg gedragen voor de boeier. Het schip werd verkocht en later in 1944 werd ze "slachtoffer" van een brand, die bijna het definitieve einde van de 'Friso' betekende. Maar gelukkig ontfermden de Gebr. Kok in Muiden zich over de restanten en zij zorgden er voor dat de 'Friso' in al haar glorie na een aantal jaren een nieuwe eigenaar kreeg.